dissabte, 28 de maig del 2011

ACTA DE LA PRIMERA ASSEMBLEA DEL CASAL POPULAR D’ALACANT.


 L’acta s’estructura en tres parts, corresponents a les tres comissions de treball creades en la darrera assemblea: economia, organització i espai físic.

ECONOMIA:

S’hi proposen diverses opcions per finançar el Casal:
 • Creació d’una cooperativa que gestionara un bar i, fins i tot altres tipus de negocis, com una acadèmia, que es desenvoluparien dins del mateix espai del Casal. Algunes persones plantegen que la despesa inicial i el temps que costaria arrencar una cooperativa podria suposar un problema per al projecte. En un principi la idea queda descartada per aquests motius, al menys a curt termini, tot i que la comisió d'economia es compromet a recopil·lar informació de cara a tindre aquesta possibilitat en un futur.
 • Creació d’una associació que coordinara el casal i poguera organitzar una barra per a finançar el Casal. S’apunta que pot haver problemes legals en organitzar una barra des d’una associació. N’hi ha informacions contradictòries, motiu pel qual s’emplaça a la comisió econòmica a estudiar els models d’associacions que pogueren ser més adients per al projecte.
 • Sol·licitar subvencionament a qualsevol tipus de d’entitat, tant pública com privada, com ara les obres socials de les caixes d’estalvis, tot i que caldria analitzar l’actual situació de migració d’aquestes entitats a models de bancs amb fundació associada.
 • Cobrament de quotes als socis que permeteren pagar les despeses derivades del Casal i la seua activitat. Es proposa plantejar una quota mensual d’uns 10,00€ i una quota especial per a aturats o estudiants més reduïda, de, per exemple, 5,00€.
Tasques encomanades a la comisió d’economia: Anàlisi de la viabilitat de les diferents propostes de finançament. Recopil·lació d’informació respecte a una associació capaç de gestionar un bar. Consultar amb altres associacions semblants com funcionen.

ORGANITZACIÓ:

 • Tothom sembla estar d’acord en què cal constituir-se com a associació. Es planteja la possibilitat d’establir uns estatuts de funcionament intern i que s’adapten els models estàndard de associació per tal d’adaptar-los a aquests.
 • S’emplaça a la comisió d’organització a redactar un document de presentació del projecte, més concret que el primer, que permeta una segona fase d’apertura del projecte a noves persones i col·lectius.
 • Es recorda que és precís insistir als col·lectius i a les persones amb què ja s’hi va contactar inicialment a participar en el projecte per tal de fer-lo tan obert i participatiu com siga possible.
Tasques encomanades a la comisió d’organització: Redacció d’una proposta d’estatuts. Redacció del nou document de presentació.

ESPAIS:
 • Es plantegen les necessitats d’espai:
  • Un espai de sociabilització i convivència, amb barra i activitats, del tipus dels bars amb oferta cultural.
  • Un despatx per a fer les reunions i possibles cursos i tallers.
 • Vistes les condicions, sembla interessant buscar un local que haja sigut un bar o, fins i tot, buscar-ne un que es transpasse. D’aquesta forma, aquest local ja disposaria d’una barra.
 • S’ha parlat de diferents zones d’Alacant, i s’ha conclòs que el més interessant és el Barri de Sant Antoni, per accessibilitat, peru i comunicació. També es consideren la resta de barris del voltant propers al centre.
 • Es planteja la possibilitat de compartir l’espai amb altres col·lectius. Fins i tot participar en locals que ja estan en marxa i que només obren uns dies a la setmana, aprofitant-ne la resta per a les nostres activitats.
 • Es puntualitza que, abans de cercar els possibles locals, cal confirmar que la zona s’adiu, pel que fa a la normativa local, a les nostres necessitats. S’esmenta l’exemple de la ruta (junt al mercat), on els locals nous que s’obren tenen prohïbida la celebració de concerts.
Tasques encomanades a la comisió de cerca d'espai: Cerca de locals candidats, prioritzant el barri de Sant Antoni, Carolines Baixes, la ruta, el barri i Sant Blai Baix.


Com a data orientativa, es proposa l'apertura del Casal Popular d'Alacant per al 9 d'Octubre.

S'acorda celebrar la propera assemblea a la Seu Universitària d'Alacant, el pròxim dia 1 de juliol a les 19:00.Contacte:

www.casalpopularalacant@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada